Van Rijsoort mede-oprichter van DTBA

Van Rijsoort mede-oprichter van DTBA

Buigers en walsers verenigen zich


Er is een nieuwe branchevereniging opgericht voor bedrijven die metalen buizen of profielen buigen en/of walsen. Deze Dutch Tube Bending Association (DTBA) opereert onder de vlag van de Koninklijke Metaalunie en heeft drie speerpunten: normering, scholing en collectieve promotie van de branche. "We willen de markt ervan doordringen dat het buigen van buizen en profielen een goed alternatief is voor lassamenstellingen", zegt DTBA-voorzitter Frank Tuin.

De initiatiefnemers van de nieuwe branchevereniging zijn tevens de eerste zes leden: Tebunus Tube Bending in Ursem, Van der Hoorn Buigtechniek in Geldrop, Jansen Buigservice in Veenendaal, Van Rijsoort Buigwerk in Klaaswaal, Vogel's Koperslagerij in Veendam en Design Bending in Raamsdonksveer. Samen hebben zij eind augustus de DTBA officieel opgericht. Het lidmaatschap hiervan staat open voor buigbedrijven met meer dan drie machines, die meer dan 30 procent van hun omzet bij derden halen. In Nederland zijn er zo'n 25 bedrijven die aan deze criteria voldoen, met een gezamenlijke omzet van naar schatting 50 à 60 miljoen euro. Al deze bedrijven zullen worden benaderd om zich aan te sluiten. Zij worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst op 30 oktober.

Technologische ontwikkeling

 
Volgens voorzitter Frank Tuin, in het dagelijks leven managing director van Tebunus Tube Bending, is er alle reden om samen op te trekken. De technologische ontwikkeling van het buigen van buizen en profielen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Betere machines, gereedschappen en materialen hebben het buigproces rendabeler gemaakt. Met de huidige technologie is het mogelijk buizen met een radius van 1D (1 maal de diameter van de buis) en zelfs kleiner te buigen.

Bovendien kunnen met moderne CNC-bewerkingscentra en CAD/CAM tekenprogramma's speciale gereedschappen voor kleine radii eenvoudiger en tegen een betaalbare kostprijs worden vervaardigd. Dat alles maakt het buigen van buizen en profielen een aantrekkelijk alternatief voor lassamenstellingen. "Buigen heeft diverse voordelen ten opzichte van lassen", zegt Tuin: "Er is geen kans op lekkage, een gebogen werk ziet er veel beter uit en er hoeven geen kosten gemaakt te worden voor keuringen. 

Buigen biedt ook tal van mogelijkheden om prefab hele modules te produceren, die vervolgens op locatie eenvoudig kunnen worden geplaatst. Zo de markt al bekend is met deze voordelen, dan heeft men nog het idee dat buigen duur is omdat het instellen van buigmachines veel tijd vergt en iedere radius en diameter eigen gereedschap vergt. Maar door alle technologische ontwikkelingen en afstemming met het buigbedrijf zijn veel obstakels op te ruimen. Buigen is bij kleine series snel goedkoper dan lassen. Vanaf series van zo'n tien stuks verdien je de uitbestedingskosten aan besparing op lasloon en keuringskosten terug." Er is een groot aantal markten waar gebogen buizen en profielen worden toegepast, c.q. toegepast kunnen worden: de petrochemie, automotive, voedings- en genotmiddelenindustrie, ketelbouw, scheepsbouw, luxe jachtbouw en machinebouw. Ook voor de hightech industrie wordt gebogen, zoals koelkanalen voor de chipsmachines van ASML. Het is voor individuele buigbedrijven echter lastig om bij de (grote) bedrijven in die markten binnen te komen. "Een gezamenlijke aanpak als branchevereniging is kansrijker. Dat gaan we als DTBA dan ook doen", aldus Tuin.

Meedenken


De DTBA verenigt toeleveranciers en valt dan ook onder het toeleveringscluster van de brancheverenigingen die bij de Metaalunie zijn aangesloten. Frans van der Brugh gaat als branchemanager optreden van de nieuwe vereniging. Ook hij ziet veel mogelijkheden: "We zien in alle marktsegmenten dat OEM'ers steeds meer verantwoordelijkheid lager in de keten leggen. Het is de rol van de branchegroep om daar vanuit de toeleveranciers een eenduidig verhaal neer te leggen. De DTBA-leden kunnen meedenken in ontwerp en in kosteneffectieve oplossingen. Ze kunnen OEM'ers helpen om hun producten slimmer, sneller en goedkoper te produceren. Dat zullen we benadrukken."

Kwaliteitsslag


Normering vormt daarbij een tweede speerpunt. Her en der in de branche zijn wel normen voorhanden, bijvoorbeeld in de ketelbouw, maar van een duidelijke en gestandaardiseerde normering is nog geen sprake. "Door normering gaat de kwaliteit van producten omhoog", weet Van der Brugh uit ervaring. "Het zorgt voor een kwaliteitsslag in de hele branche. Als je vervolgens keurmerken verstrekt aan de bedrijven die volgens die normen werken, dan kunnen ze zich onderscheiden van andere buigers als een professioneel bedrijf met een professioneel product. Daarmee wapen je je ook tegen concurrentie vanuit landen als China, die er al is of die er onherroepelijk aankomt." 

Een derde pijler van het DTBA-beleid is opleiding. "Het is belangrijk om ook in opleidingen het gebogen product onder de aandacht brengen", aldus Tuin. "Het is niet zo zeer onze taak om buigers op te leiden, maar wel om in de basisopleiding de buis en het gebogen product mee te geven. Je kunt hierbij denken aan wat wel en niet gebogen kan worden en hoe een gebogen product op tekening weergegeven dient te worden. Op heel veel verschillende plaatsen ligt wel een stukje kennis over buigen. Daar willen we een uniform iets van maken." Tot slot willen de DTBA-leden ook zelf meer kennis verwerven Daarom is er voor bedrijven die nauw met de branche zijn verbonden, zoals leveranciers van buigmachines, buiggereedschappen, automatisering en buizen/profielen, ruimte om toe te treden als buitengewoon lid. "En natuurlijk zullen we ook met elkaar ideeën en kennis uitwisselen, om als individuele bedrijven én als branche sterker te worden", besluit Tuin.

Bron Metaalnieuws: 17 september 2012

 

© 2011 Van Rijsoort Buigwerk - Alle rechten voorbehouden