Productiviteitskring start bij Van Rijsoort

Productiviteitskring start bij Van Rijsoort


Een groep Industriële MKB-ers kwam op 24 maart bij elkaar voor de eerste bijeenkomst van de
Productiviteitskring. Een initiatief van de Kamer van Koophandel en de Metaalunie om ondernemers 
van elkaar te laten leren hoe zij hun productiviteit verder kunnen verbeteren. Na een inspirerende 
rondleiding waarbij medewerkers van van Rijsoort vertelden over hoe zij slimmer waren gaan werken 
kwam bedrijfsleider Eric Koenhein aan het woord. Hij vertelde over de aanpak die er in heeft 
geresulteerd dat de omsteltijden van hun buigmachines flink zijn verkort en de faalkosten zijn 
verlaagd. Bert Tuinzaad van TNO, die van Rijsoort hierbij begeleide, lichte toe dat er te vaak gedacht 
wordt in optimalisatie per afdeling in plaats van een optimale doorstroming van de order door het 
gehele bedrijfsproces. Tijdens het afsluitende buffet spraken ondernemers druk na over het 
mogelijke productiviteitspotentieel in hun eigen bedrijf. 

Meer informatie vind u hier© 2011 Van Rijsoort Buigwerk - Alle rechten voorbehouden